วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการป้องกันโรคพิษพิษสุนัขบ้าอำเภอฝาง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝางได้ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับท้องถิ่นในอำเภอฝางโดยได้ทำการบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข-แมว และผ่าตัดตอนทำหมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น