วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น