วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ) จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ๙๐๐ หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่ อบต. แม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น